VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА- ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Аутори:
1. Мирослав Ђерић, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Зоран Андрић, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Циљ рада је анализа безбједности саобраћаја на подручју града Источно Сарајево, на начин да се сагледа постојеће стање, кроз постојање и рад Савјета за безбједност саобраћаја, донесених стратешких и осталих докумената у области безбједности саобраћаја, са освртом на податке о саобраћајним незгодама на подручју града Источно Сарајево, те приједлогом мјера за унапређење безбједности саобраћаја.

Кључне речи:
безбједност,саобраћај,савјет,стратегија,незгода

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
73 - 82

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab