VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ДЕТЕРМИНИСАЊЕ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА ПРИМЕНОМ МЕТОДА ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА

Аутори:
1. Ненад Марковић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Борис Антић, Serbia
4. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Основ за квалитетно превентивно деловање у спречавању настанка саобраћајних незгода је квалитетно сагледавање утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода и последица. Као најсвеобухватнији метод за утврђивање утицајних фактора на саобраћајне незгоде, у свету су развијени различити модели дубинских анализа саобраћајних незгода. Применом методологије дубинских анализа на конкретну саобраћајну незгоду детаљно се утврђује утицај пута, возила, човека и окружења на ту саобраћајну незгоду. Ова методологија посебно омогућава детаљно анализирање утицаја човека, пута, возила и окружења на настанак и последице анализиране незгоде, што омогућава квалитетно сагледавање проблема у саобраћају. Праћењем препознатих недостатака могу се уочити потенцијално опасна места и понашања возача, са сличним карактеристикама, за посматране услове саобраћаја, где се применом мера могу отклонити друга слична потенцијално опасна места и друга потенцијално опасна понашања учесника у саобраћају. У Р. Србији, на територији града Београда, спроведене су дубинске анализе саобраћајних незгода, у период од једне године и препознати су одређени утицајни фактори на настале саобраћајне незгоде, о чему ће бити детаљније објашњено у овом раду.

Кључне речи:
Саобраћајна незгода,утицај фактора пут,дубинска анализа,настанак и последице незгода

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
53 - 62

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab