VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АЛКОХОЛ

Аутори:
1. Никола Торбица, МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Горан Шмитран, Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Amidžić, МУП РС, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Индикатори који се односе на алкохол представљају само један сегмент у оквиру праћења индикатора перформанси система као савременог приступа за праћење безбједности саобраћаја на некој територији (држава, регион, полицијска управа, локална заједница и сл). Поред осталих индикатора овај индикатор истиче један од проблема страдања у саобраћајним незгодама. Министарство унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Срспке и Саобраћајним фаукултетом Добој, у складу са дефинисаном методологијом, реализовало је теренско истраживање на подручју 10 полицијских управа у Републици Српској. Теренско истраживање је обухватило 5 700 алкотестираних возача како би се утврдио проценат возача у саобраћајном току под утицајем алкохола. Према резултатима истраживања добија се тренутно стање индикатора који се односи на вожњу под утицајем алкохола, у једном временском пресјеку, на основу којих се може извршити поређење стања између полицијских управа. Циљ рада је поређење полицијских управа и иницирање периодичног мјерења и праћења индикатора безбједности саобраћаја у вези са вожњом под утицајем алкохола. Овакав приступ представља успјешну праксу за квалитетно праћење индикатора безбједности саобраћаја који се односи на вожњу под утицајем алкохола, а који би користио полицијским управама и свим субјектима на националном и локалном нивоу. Помоћу предложеног индикатора, могуће је дефинисти мјере за унапређење безбједности возача што на крају доприноси смањењу броја и посљедица саобраћајних незгода.

Кључне речи:
безбједност у саобраћају,идникатори безбједности у саобраћају,вожња под утицајем алкохола

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
29 - 36

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab