VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

IDENTIFIKACIJA NAJUTICAJNIJIH INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U KOMPOZITNOM INDEKSU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA- STUDIJA SLUČAJA: EVROPSKA UNIJA

Аутори:
1. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Elke Hermans, Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University, Belgium
3. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
4. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Analizirajući domaću i svetsku literaturu o oceni nivoa bezbednosti saobraćaja, uočava se ogroman napor autora da definišu metodologija za proračun kompozitnog indeksa bezbednosti saobraćaja na jednom području (region, država i sl.). U tom smislu, postupak za dobijanje kompozitnog indeksa bezbednosti saobraćaja za neko područje usaglašen je u velikoj meri. Pitanje koje još nije u potpunosti rešeno, odnosi se na izbor pokazatelјa koji ulaze u proces izračunavanja kompozitnog indeksa. Postoji široka lepeza pokazatelјa bezbednosti saobraćaja kojima se predstavlјa stanje bezbednosti saobraćaja na nekoj teritoriji. Za očekivati je da je ocena stanja bezbednosti saobraćaja preciznija kada je dobijena na osnovu većeg broja indikatora bezbednosti sabraćaja (IBS), a koji imaju najjaču korelacionu vezu sa saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama. Međutim, snimanje većeg broja IBS je skuplјe i teško je obezbediti kvalitetne national and international baze podataka koje bi obuhvatile uporedive IBS. Na nekim prostorima se ne snimaju IBS, negde se snima samo manji broj IBS, a u nekim slučajevima, snimaju se po različitoj metodologiji. Autori su analizirali opravdanost izračunavanja kompozitnog indeksa bezbednosti saobraćaja na osnovu manjeg broja indikatora, odnosno proveravali su da li su kompozitni indeksi koji bi se dobili na osnovu 5, 4 ili samo 3 IBS dovolјno kvalitetni. Primenom metodologije za proračun KIBS, metodom korelacione analize dobijene su najuticajnije kombinacije od tri, četiri i pet IBS koje verodnostojno predstavlјaju stanje bezbednosti saobracaja u 21 odabranoj zemlјi Evropske unije. Na bazi dobijenih rezultata, autori su zaklјučili da je moguće, sa ograničenim brojem indikatora, oceniti nivo bezbednosti saobraćaja na nekoj teritoriji, sa prihvatlјivim kvalitetom ocena.

Кључне речи:
nivo bezbednosti saobraćaja,kompozitni indeks bezbednosti saobraćaja,najuticajniji indikatori

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
17 - 29

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab