VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ŠTA NAM DONOSE IZMENE DIREKTIVE EC 2008/96?

Аутори:
1. Tomaž Tollazzi, University of Maribor Faculty of Civil Engineering, Slovenia


Апстракт:
Direktiva o upravljanju bezbednosti saobraćajne infrastrukture donesena je 2008. godine kako bi se osiguralo razmatranje o bezbednosti saobraćaja u okviru faze planiranja, dizajna i eksploatacije saobraćajne infrastrukture. Međutim, postoje značajne razlike u načinu na koji države članice Evropske unije sprovode Direktivu, jer mnoge razvijene zemlje nadilaze zahteve propisane direktivom dok ostale zemlje zaostaju. Opšti cilj predložene inicijative bio je smanjiti poginule i teške povrede na Evropskoj mreži puteva, poboljšavajući bezbednost saobraćajne infrastrukture. Iako neke države članice i dalje znatno napreduju svake godine, stopa poginulih na putevima EU stagnira posljednjih godina. Subjekti bezbednosti saobraćaja reagovali su na ovo stagniranje kroz ponovno definisanje uzroka, što je naglašeno kroz Valleta deklaraciju o bezbednosti saobraćaja iz marta 2017. godine

Кључне речи:
revizija bezbednosti saobraćaja,provera bezbednosti saobraćaja,EK Direktiva 2008/96,infrastruktura

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
13 - 16

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab