VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI I MOBILNISTI PJEŠAKA NA PJEŠAČKIM PRELAZIMA

Аутори:
1. Milos Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Стојан Алексић, Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Isticanjem pitanja saobraćaja pješaka i prednosti koje se ostvaruju njegovim podsticanjem poslijedica je povećanja saobraćaja motornih vozila u urbanim područjima. Nivo mobilnosti, važan dio u planiranju budućeg izgleda sobraćajnice, postiže se pravilnim obilježavanjem pješačkih prelaza i usmjerena je na povećanje nivoa bezbjednosti pješaka. Nezavisnost saobraćaja pješaka od ostalih vidova prevoza glavno je i najvažnije obilježje prilikom kojeg se ostvaruje znatna interakcija sa okolinom. Kao čest nedostatak izgradnje pješačkih prelaza ističe se nedovoljno analiziranje bezbjednosti vidnog polja, te psihološke percepcije pojedinca u saobraćaju. U radu su prikazane mjere za povećanje bezbjednosti pješačkih prelaza koje dovode i do povećane mobilnosti pješaka. Svrha rada je da se ukaže na aktualna pitanja i probleme uređenja pješačkih prelaza. Cilj je pokazati da se uvođenjem dodatnih mjera povećava bezbjednost i atraktivnost pješačkih prelaza, a time utiče i na povećanje nivoa mobilnosti pješaka.

Кључне речи:
pješački prelaz,saobraćaj pješaka,mjere,bezbjednost,mobilnost

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
08.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab