VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

VREDNOVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJA BRZINAMA

Аутори:
1. Стојан Алексић, Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Milos Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Sistem vrednovanja programa upravljanja brzinama u Republici Srpskoj je neophodan jer bi bez njega poznavanje ove složene problematike bilo siromašnije, a program manje efikasan. Rezultati vrednovanja ukazuju na red veličina, određene fenomene i osnovne relacije u ovom složenom sistemu. Oni omogućavaju potpunije sagledavanje efikasnosti i efektivnosti programa i opravdanosti primene mera u pogledu redukovanja broja i težine saobraćajnih nezgoda u kojima je brzina bila pojavni oblik. U radu su prikazani koraci procesa planiranja, projektovanja i sprovođenja procesa vršenja nadzora nad programom upravljanja brzinama i vrednovanja istog. Vršenje nadzora i vrednovanje bi trebalo da budu integralna komponenta svih programa upravljanja brzinama u Republici Srpskoj i trebaju biti sastavni deo programa od samog početka.

Кључне речи:
saobraćajne nezgode,brzina,program rada,vrednovanje,bezbednost saobraćaja

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
07.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab