VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

UPRAVLJANJE BRZINAMA: prinuda i nove tehnologije

Аутори:
1. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milos Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Стојан Алексић, Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Usljed masovne pojave prekoračenja ograničenja brzine i neprilagođene brzine uslovima i stanju na putevima, upravljanje brzinama nastavlja da bude važna i izazovna oblast. U radu je dat literarni pregled naučnih dokaza o efektima modernih metoda prinude ograničenja brzine, o novim tehnologijama za upravljanje brzinama i njihovom mogućem uticaju na saobraćajne nezode.

Кључне речи:
Zakon,ograničenje brzine,upravljanje brzinama,nove tehnologije

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
07.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab