https://www.high-endrolex.com/10

IV конференција о безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

IV конференција о безбједност саобраћаја у локалној заједници

29 - 30.10.2015.

Научне сесије

  Управљање безбједношћу саобраћаја

  1. Доношење прописа;
  2. Развој стратегија;
  3. Постављање циљева;
  4. Успостављање система података и праћења реализације.

  Безбједниjи путеви
  1. Унапређење планске документације, пројектовања, конструисања и функционисања путева;
  2. Осигуравање сталних провјера безбједности саобраћаја;
  3. стимулисање управљача да разматра све форме транспорта ради задовољења потреба за мобилношћу корисника путева.
  Безбједнија возила

  1. Примјена и промоција програма за процјену безбједносних карактеристика возила;
  2. Промоција употребе система активне безбједности у возилима.

  Безбједнији учесници у саобраћају
  1. Програми који комбинују саобраћајно полицијску принуду са кампањама подизања свијести и едукације;
  2. Истраживачке и превентивне активности на унапређењу понашања свих учесника у саобраћају.
  Њега послије саобраћајне незгоде

  1. Смањење времена одзива;
  2. Унапређење квалитета његе;
  3. Пружање одговарајуће рехабилитације.


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10