VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

РадовиУкупно: 80

ID Назив рада Аутори
5181 Анализа утицаја индикатора који се односе на безбедност деце у саобраћају на стање безбедности саобраћаја
Јелена Ранковић
5182 Poznavnje značenja saobraćajnih znakova dece mladjeg školskog uzrasta
Aleksandar Trifunović, Svetlana Čičević, Dragan Lazarević, Nataša Vidović
5183 Анализа контроле приступа и саобраћајних незгода применом еуро модела за предикцију саобраћајних незгода, на деоници државног пута IБ реда
Milena Simić, Миљан Лазаревић, Лазар Савковић
5184 ANALIZA REALNIH I PODOBNOST OGRANIČENIH BRZINA NA POTEZU DP IB REDA OD KRALJEVA DO GRANICE SRBIJE I CRNE GORE
Miloš Petković
5186 КОНЦЕПТ УНАПРЕЂЕЊА САОРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ ГОДИНА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Đorđe Tomović
5187 ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА БРЗИНАМА У БЕОГРАДУ – СТУДИЈА ПРИМЕРА УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У БЕОГРАДУ
Крсто Липовац, Јелица Давидовић
5189 УТИЦАЈ УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД
Јелица Давидовић, Далибор Пешић
5190 ТАКМИЧЕЊЕ КАО МОДЕЛ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ
Filip Filipovic, Miladin Nešić
5191 ЕФЕКТИ ОЗНАЧАВАЊА ЗОНЕ ШКОЛЕ
Miladin Nešić
5195 ДЕФИНИСАЊЕ ДОМИНАНТНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА
Nenad Marković, Крсто Липовац, Борис Антић

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab