Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2017-10-06 23:59:59
Рок за пријаву учешћа 2017-10-20 23:00:00
Рок за достављање радова 2017-10-06 23:59:59
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 2017-09-30 00:00:00
Почетак конференције 2017-10-26 09:00:00
Завршетак конференције 2017-10-27 23:00:00

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab