VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 6.10.2017.
Обавјештење о прихватању апстракта 22.8.2017.
Рок за достављање радова 6.10.2017.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 30.9.2017.
Рок за пријаву учешћа 20.10.2017.
Конференција 26 - 27.10.2017.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab