PROCJENA ZNANJA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI

Аутори:
1. Aleksandra Stjepanović, Visoka medicinska škola zdravstava, Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Maja Tešić, Visoka medicinska škola zdravstava, Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nikolina Mandir, Visoka medicinska škola zdravstava, Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Ono što je svakako od velike važnosti i što se tiče zdravstva kao nauke i struke je velika frekvencija vozila, loše sobraćajnice i veliki broj povreda koje se dešavaju svakodnevno na našim cestama. Iz tog razloga, mi smo željeli da prikažemo kroz jedan rad, znanje i stavove vozača o pružanju prve pomoći na licu mjesta tokom saobraćajne nesreće. Moramo naglasiti, da saobraćajni traumatizam predstavlja socio-medicinski problem današnjice, i da povrede bilo u saobraćaju bilo na radu su prema izvještaju SZO, treći uzrok smrtnosti u Svijetu, odmah nakon kardio-vaskularnih i malignih oboljenja. Istraživanje obuhvata četrdeset vozača, koji su anketirani slučajnim uzorkom, a gdje su pomoću ankete konsturiane za ovo istraživanje ispitana njihova znanja i stavovi.

Кључне речи:
Ključne reči: zdravstvo,saobraćajnice,znanje,stavovi,vozači

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
18.09.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Финални рад

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab