VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ПОЗНАВАЊЕ ЗНАЧЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Аутори:
1. Aleksandar Trifunović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Svetlana Čičević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Dragan Lazarević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Nataša Vidović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Услед недовољне зрелости, деца која крећу самостално да учествују у саобраћају, као и услед недостатка животног и саобраћајног искуства, насупрот свакодневној изложености ризицима и изазовима учествовања у саобраћају, ова категорија учесника спада у групу најрањивијих. Из наведених разлога спроведено је истраживање којим би се испитало познавање саобраћајних знакова, од стране деце млађег школског узраста, који су намењени пешацима и бициклистима. За тестирање су коришћени саобраћајни знакови које деца свакодневно срећу на путу од школе до куће, а испитивано је и познавање релација лево и десно, које су веома важне са аспекта безбедног учествовања у саобраћају.

Кључне речи:
Безбедност саобраћаја, деца, саобраћајни знакови, релације лево-десно.

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
28.08.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab