VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ANALIZA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA AUTOCESTI A1

Аутори:
1. Marin Jelčić, JP Autoceste F BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Zlatko Demirovski, JP Autoceste F BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Muamer Suljević, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Autocesta je vrsta prometnice koja je posebno projektovana i građena za saobraćaj motornih vozila, a izvodi se prema najvišim standardima kvalitete i najnovijim tehnološkim saznanjima, kako bi se korisnicima osigurali najbolji uslovi sigurnosti, visoka razina usluge i ugodna vožnja. Pored činjenice da se na autocesti ipak dešavaju saobraćajne nezgode, njihove posljedice su mnogo blaže, zbog niza aktivnih i pasivnih elemenata sigurnosti koji autocestu čine cestom navišeg ranga. Analizom sigurnosti utvrdili su se načešći uzroci i posljedice nastanka saobraćajnih nezgoda, ne samo kako bi se isti konstatovali, nego kako bi utvrdili na koji način je na području upravljanja i održavanja autoceste moguće unaprijediti sigurnost saobraćaja.

Кључне речи:
saobraćajne nezgode,autocesta,sigurnost

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
22.08.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab