VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

PREVENTIVNA AKCIJA „SIGURAN PRIJEVOZ DJECE U VOZILIMA“

Аутори:
1. Ivanka Vusić, Ministarstvo unutarnjih poslova, Croatia


Апстракт:
Unatoč poduzetim mjerama i aktivnostima usmjerenima na korištenje sigurnosnog pojasa i nadalje se u prometu na cestama u Republici Hrvatskoj zatiče velik broj sudionika u motornim vozilima koji ne koristi ili na nepravilan način koristi sigurnosni pojas. Poseban problem predstavlja nepravilno korištenje dječjih autosjedalica i neprimjeren prijevoz djece u vozilima. Zajedničkim naporima policije, različitih udruga, zdravstvenih i odgojno-obrazovnih institucija, te roditelja može se u velikoj mjeri utjecati na smanjenje stradavanja djece u vozilima, povećanju korištenja dječjih autosjedalica i informiranosti o njihovom ispravnom korištenju. Da bi poduzete aktivnosti ostvarile svoj učinak, potrebno je na lokalnom nivou započeti s provođenjem preventivnih akcija i aktivnosti koje su svojim pozitivnim primjerom i održivom praksom primjenjive kako na nacionalnom, tako i na izvan nacionalnom nivou. Jedan od takvih primjera je i preventivna akcija „Siguran prijevoz djece u vozilima“ Policijske uprave koprivničko-križevačke koja kroz niz aktivnosti djeluje na edukaciji roditelja i djece o važnosti korištenja autosjedalica u lokalnim zajednicama Koprivničko-križevačke županije, a malo po malo prelazi i izvan granica lokalne sredine.

Кључне речи:
preventivna akcija, djeca, sigurnosni pojas, autosjedalice

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
22.08.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab