VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

КОНТРОЛА ДИМНОСТИ (ОПАЦИТЕТА) НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ КОД АУТОБУСА ЗА ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ У ЈКП ГСП''БЕОГРАД''

Аутори:
1. Slobodan Mišanović, JKP GSP - Beograd, Serbia
2. Горан Манојловић, ГСП Београд, Serbia
3. Анђелко Галић, Serbia


Апстракт:
Систем јавног градског превоза представља једну од најзначајнијих функција сваког града. Аутобуски подсистем превоза највише је присутан у поређењу са другим подсистемима, што за последицу има еколошко нараушавање животне средине. Једна од обавезних контрола на техничком прегледу јесте и провера димности издувних гасова возила, што предсавља значајан индикатор регуларности рада погонског мотора и система за убризгавање горива. Утврђивање димности код аутобуса изнад дозвољених граница је важан корак за спречавање даљег рада тих возила у редовној експлоатацији и предузимању техничких мера ради отклањања узрока настанка и довођења техничког стања возила у прописане оквире.

Кључне речи:
димност,технички преглед,аутобус

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
22.08.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Рецензија Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab