VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

UTICAJ SAVREMENIH TEHNIČKIH SISTEMA U VOZILIMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Аутори:
1. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Vozilo predstavlja veoma složen tehnički sistem sa više aspekata. Imajući u vidu osnovnu namjenu svakog motornog vozila, kao primarni cilj se postavlja bezbjednost vozila a samim tim i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. U cilju postizanja osnovnog cilja, kod poslednjih generacija motornih vozila prilikom samog razvoja do konačne serijske proizvodnje značajna pažnja se upravo poklanja razvoju i usavršavanju tehničkih sistema koji pomažu i poboljšavaju upravljanju vozila odnosno pospješuju kontrolu dinamičkog ponašanja vozila. Kao preteča razvoja ovih sistema je ABS sistem (Anti-lock Braking Sistem), na bazi koga je razvijen čitav spektar aktivnih sistema upravljanja. U samom radu biće dat prikaz pozitivnih uticaja pojedinih sistema kao elemenata pasivne i aktivne bezbjednosti saobraćaja, kao i prikaz učešća vozila u saobraćajnim nezgodama koji ne raspolažu sa aktivnim sistemima za upravljane u odnosu na broj vozila koja posjeduju pomenute sisteme.

Кључне речи:
bezbjednost vozila, sistemi aktivne i pasivne bezbjednosti u vozilima, savremeni uređaji za kontrolu dinamičkog ponašanja vozila

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
07.07.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab