VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Bezbjednosni aspekti teretnog saobraćaja u Republici Srpskoj

Аутори:
1. Dragoslav Mihajlovic, Привередна комора РС, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Stefan Milanković, Паневропски Универзитет Аперион Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
U ovom radu se pokušava prezentovati stanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj na osnovu statističkog uzorka saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala teretna motorna vozila na putevima Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine. Pored statisitike, korištene su metode ankete i analize statisitčkog uzorka kao i analize pokazatelja izvršenih kontrola na stanicama tehničkih pregleda u Republici Srpskoj.Posebno su značajni pokazatelji vanrednih preventivnih kontrola tehničke ispravnosti na putevim akoje je provodio Auto Moto Savez Republike Srpske. Imajući u vidu starosnu strukturu I broj teretnih motornih vozila u RepubliciSrpskoj, shodno pokazateljima iz poglavlja 3.4 (posljedice saobraćajnih nezgoda )moguće je nastaviti istraživanja sa posebnim osvrtom na stradanja vozač ateretnih vozila i uzrok esaobraćajnih nezgoda. Prema raspoloživim podacima, uglavnom su smrtno stradali i teže povređivani učesniciiI putnici iz vozila koja su imala nezgode sa tertenim vozilima

Кључне речи:
teretno motorno vozilo,saobraćajna nezgoda,tehnički pregled vozila,stanica tehničkog pregleda vozila.

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
05.07.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab