VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Анализа ставова деце, родитеља и учитеља на подручју Градске општине Савски Венац

Аутори:
1. Miladin Nešić, Криминалистичко полицијска академија, Цара Душана 196, Београд, Serbia
2. Filip Filipovic, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Zoran Kocić, Комисијa за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Савски Венац, ГО Савски Венац, Кнеза М, Serbia


Апстракт:
Градска општина Савски Венац у Београду, има преко 37.000 становника и простире се на око 14km2. У периоду од 5 година (2012. - 2016.), на подручју ГО Савски Венац, евидентирано је 65 саобраћајних незгодау којима су учествовала деца старости од 7 до 14 година. У овим саобраћајним незгодама живот је изгубило 1 дете, 4 детета су тешко телесно повређена, а 61 лако телесно повређено.С обзиром на изложеност и угроженост у саобраћају, у раду су анализирани ставови деце од 1. до 4. разреда основне школе, ставови учитеља и ставови родитеља.Анализом резултата анкете деце, утврђено је да најбоље ставове,у погледу безбедности саобраћаја, имају деца другог разреда, док су најлошији ставови уочени код ученика четвртог разреда. На основу анкете родитеља,утврђено је да родитељи не препознају себе као најодговорније субјекте за безбедност своје деце, већ као најодговорније сматрају возаче. Анкета учитеља је показала да учитељи сматрају да је саобраћајно образовање подигнуто на виши ниво у претходном периоду и да у будућности додатно треба укључити родитеље. На основу анализе ставова деце, учитеља и родитеља генерисани су предлози контрамера у циљу унапређења безбедности деце у саобраћају.

Кључне речи:
ставови, деца, родитељи, учитељи, локална заједница, контрамере

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
27.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab