VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

POŽARNA BEZBJEDNOST AUTOBUSA - MOGUĆNOST EVAKUACIJE PUTNIKA

Аутори:
1. Snežana Petković, University of Banja Luka, Faculty of mechanical engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Boško Đukić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Željko Đurić, Univerzitet Banja Luka, Mašinski fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Požar u vozilima su uvijek izuzetno opasni. Kako su autobusi dio sistema masovnog prevoza osoba, oni su posebno rizični u slučaju pojave požara. Mnoge svjetske studije su pokazale da se požari u autobusima mnogo češće dešavaju nego u drugim prevoznim sredstvima i da su nezgode u kojima je došlo do požara sa izuzetno visokom stopom smrtnosti i velikim brojem povrijeđenih. Uzroci požara mogu biti, neadekvatno održavanje pojedinih sistema i uređaja na autobusima koji predstavljaju rizična mjesta za nastanak požara ili kao popratna pojava nakon saobraćajne nezgode. Naime prema svjetskim podacima saobraćajne nezgode sa autobusima često su praćene požarom, prevrtanjem, masovnom panikom među putnicima kada je otežana njihova evakuacija. Tako da se požari smatraju pored prevrtanja autobusa jedan od najsloženijih problema. Iz tih razloga kod autobusa se osim predviđenih opštih sigurnosnih konstrukcionih zahtjeva postavljaju i posebni zahtjevi vezani za protivpožarnu bezbjednost. U radu su analizirani uzroci nastanka požara na autobusima. Anlizirani su standardi kojim su definisane protivpožarne mjere sa kojima se nastoje spriječiti požari u autobusima ili ublažiti njihove posljedice. Prilikom ovih analiza posebna pažnja je posvećena brzini evakuacije iz autobusa i mogućnostima za spašavanje putnika u slučaju nezgode. U radu su prikazana i novija svjestka istraživanja i studije kojim se ukazalo na nedostatke postojećih standarda protivpožarne bezbjednosti autobusa i dati prijedlozi za njihove izmjene.

Кључне речи:
autobusi, protivpožarna bezbjednost, evakuacija putnika

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
27.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab