VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ТАКМИЧЕЊЕ КАО МОДЕЛ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ

Аутори:
1. Filip Filipovic, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Miladin Nešić, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Бојана Тодосијевић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Безбедност деце представља важан сегмент успешног функционисања саобраћајног система. Континуирано и квалитетно осмишљено саобраћајно образовање и васпитање деце значајно доприноси унапређењу безбедности најмлађих учесника у саобраћају. Локалне заједнице, представници образовног система, родитељи, као и стручњаци из области саобраћаја јесу најзначајнији креатори и носиоци програма и активности чији је циљ повећање безбедности деце у саобраћају. Кроз такмичења и игру деца формирају исправне ставове и на интерактиван начин замењују лоше обрасце понашања добрим. Овакав тип едукације представља превентивну меру за спровођење саобраћајног образовања и васпитања деце коју деца радо прихватају. У раду су приказана два слична модела такмичења, примењенa у оквиру реализације пројеката „Пажљивкова смотра“ и „Како бити безбеднији у саобраћају“, чији је циљ био да се на интерактиван начин унапреде знања, ставови и понашања деце нижег школског узраста. Поред методологије, у раду је посебан осврт дат на предности и недостатке оваквог модела саобраћајног образовања и васпитања, као и препоруке за даља унапређења модела.

Кључне речи:
образовање,васпитање,безбедност саобраћаја,такмичење,деца

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
25.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab