VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ANALIZA REALNIH I PODOBNOST OGRANIČENIH BRZINA NA POTEZU DP IB REDA OD KRALJEVA DO GRANICE SRBIJE I CRNE GORE

Аутори:
1. Miloš Petković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Bezbednost saobraćaja i efikasnost saobraćajnog toka predstavljaju najvažnijie indikatore funkcionisanja putnog saobraćaja. Jedan od baznih parametara saobraćajnog toka, koji utiče na oba prethodno navedena indikatora, jeste brzina. Brzina saobraćajnog toka predstavlja i jedan od glavnih uzroka povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda i težih posledica, pa zbog toga predstavlja jedan od ključnih faktora na koji treba delovati u cilju povećanja nivoa bezbednosti. Postavljanje ograničenja je deo sistema upravljanja brzinama, ali neadekvatno postavljanje ograničenja u velikoj meri utiče na nepoštovanje istih. U ovom radu su korišćenjem analitičkih modela i metoda, utvrđene slobodne brzine vozila, eksploatacione brzine toka, realne eksploatacione brzine vozila sa automatskih brojača saobraćaja (ABS) i analizirane su razlike između slobodnih i ograničenih brzina. Istraživanja su pokazala da što je veća razlika između slobodne i ograničene brzine to je i procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine veći, a samim tim se dovodi u pitanje i kredibilitet ograničenja. Analiza je sprovedena na potezu državnog puta IB reda, broj 22, od Kraljeva do granice Srbije i Crne Gore, u dužini od 140,3 km. Cilj rada se ogleda u analizi podobnosti postavljenih ograničenja i poštovanja od strane vozača. U radu je takođe izvršena detaljna analiza prekoračenja ograničenih brzina, kao i generalna identifikacija osnovnih uzroka tog problema. Osnov za ovu analizu su realni podaci sa ABS-a, ažurna baza podataka o putnim karakteristikama i baza podataka o saobraćajnim nezgodama

Кључне речи:
bezbednost saobraćaja, efikasnost saobraćaja, ograničenje brzine, eksploatacione brzine

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
25.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab