VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Анализа утицаја индикатора који се односе на безбедност деце у саобраћају на стање безбедности саобраћаја

Аутори:
1. Јелена Ранковић, 2. Драгана Нојковић, Serbia


Апстракт:
Према Светској здравственој организацији сваке године у саобраћајним незгодама на путевима у свету погине 186.300 деце, што је више од 500 погинуле деце сваког дана, а повреде у саобраћајним незгодама су један од четири најчешћа узрока смрти деце старије од 5 година (WHO, 2015). У Републици Србији у периоду од 2011. до 2015. године у саобраћајним незгодама смртно је страдало укупно 55 деце до 12 година старости, 858 деце је задобило тешке телесне повреде, а лаке телесне повреде је задобило 5.331 дете (АБС, 2017). Како би се системски управљало безбедношћу деце у саобраћају у Србији је од 2012. године успостављено мерење индикатора безбедности саобраћаја који се односе на правилно превожење деце у возилима, а од 2016. године и мерење индикатора који се односи на безбедност деце у саобраћају у својству пешака. У овом раду, приказани су резултати испитивања подобности мерених индикатора за оцену стања безбедности деце у саобраћају. Наиме, у раду су приказани резултати спроведеног истраживања у којем је испитивана релевантност индикатора који се односе на употребу заштитних система за децу, као и за индикатор „% деце - пешака основношколског узраста, који непрописно прелазе коловоз ван обележеног пешачког прелаза у зони школе“ за оцену нивoа безбедности деце у саобраћају на подручју Републике Србије.

Кључне речи:
деца,рањиви учесници,безбедност саобраћаја,индикатори безбедности саобраћаја,релевантност индикатора

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
24.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab