UPRAVLJANJE ODRONIMA/KLIZANJIMA KOSINA USJEKA SAOBRAĆAJNICA

Аутори:
1. Mato Uljarević, Универзитет у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Odroni i(ili) klizanja kosina usjeka na kolovoznu konstrukciju saobraćajnice često su uzroci velikih materijalnih troškova , a ne rijetko i ljudskih gubitaka.Zato je neophodno, koristeći empirijske podatke, te analitičke metode uvažavajući ( struktiuru tla/stijene, klimatske uslove, rang saobraćajnice, saobraćajno opterećenje), definisati kriterijume pri projektovanju, izvođenju i korišenju saobraćajnice s obzirom na navedenu hazadnu pojavu. U radu je data analiza ovakvih pojava sa smjernicama pri projektovanju i korištenju sapobraćajnica, kojima bi se kvalitetno upravljalo rizicima po bezbjednost saobraćaja uzrokovanjih navedenim pojavama

Кључне речи:
Ključne riječi: Saobraćajnica, usjek, odron, rizik, bezbjednost saobraćaja

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
23.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Финални рад

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab