ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ БЕЗБЈЕДНОГ БИЦИКЛИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори:
1. Никола Торбица, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Željka Zgonjanin, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor PREDA, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Превелика употреба возила на кратким релацијама доприноси загушењу саобраћаја у градским зонама. На тај начин, возачи, свакодневно губе вријеме како би задовољили свакодневне потебе за мобилношћу. Поред губитка времена употреба возила доприноси загађењу ваздуха и директно утиче на живот и здравље људи. Једна од мјера смањења саобраћајних загушења и загађивања те подстицања здравијег живота је развој бициклизма. Са аспекта безбједности саобраћаја бициклисти представљају рањиве учеснике у саобраћају што захтјева циљане инфраструткурне и превентивне активности на очувању њихове безбједности на путевима. Општи циљ промовисања употребе бицикла у централно и источно Европским земљама је да се смањи удио употребе возила за кратке релације - путовања (1-10 km). Примарни циљ овог рада је да се дају препоруке за развој бициклизма у Републици Српској и у блиској будућности да се повеже са Европским бициклизмом. Секундарни циљ је мања употреба возила који има позитиван аспект за људе и животну средину кроз сљедеће аспекте: 1) мања гужва на улицама; 2) већа безбједност у саобраћају; 3) мање загађење; 4) смањење потрошње енергије; 5) мањи број захтјева за паркирањем; 6) физичко и ментално здравље.

Кључне речи:
саобраћајно загушење,рањиви учесници у саобраћају,бициклизам,препоруке за развој

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Финални рад

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab