OSOBINE LIČNOSTI VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA

Аутори:
1. Svetlana Čičević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Aleksandar Trifunović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola nakon sticanja 18 kaznenih poena predstavljaju populaciju vozača čije istraživanje karakteristika ličnosti pobuđuje poseban interes, kako u razvijenim zemljama, tako, sve više i kod nas. U te svrhe pokrenuto je i aktuelno istraživanje čiji su odabrani rezultati prikazani u ovom radu. Uzorak istraživanja formiran je od 219 vozača koji su pohađali seminar unapređenja znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. U svrhe procene karakteristika ličnosti u ovom istraživanju korišćeni su sledeći instrumenti:TIPI inventar ličnosti (kraća forma Big Five upitnika), RR upitnik osetljivosti na potkrepljenje, BIS instrument procene bihejvioralne inhibicije, LOC Instrument za procenu lokusa kontrole ličnosti, kao i DRSS skala procene traženja senzacije. Najznačajniji rezultati dobijeni analizom podataka biće detaljno diskutovani u radu.

Кључне речи:
Vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola,procena ličnosti,psihološki instrumenti

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
16.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Финални рад Презентација

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab