VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

MODEL ZA PROCENU SKLONOSTI KA SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA BAZIRAN NA KORIŠĆENJU INSTRUMENATA ZA PROCENU KARAKTERISTIKA LIČNOSTI I PONAŠANJA VOZAČA I PRIMENI FAZI LOGIKE

Аутори:
1. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Svetlana Čičević, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
U ovom radu predložen je model čijom primenom se dolazi do informacije o sklonosti pojedinca ka doživljavanju saobraćajnih nezgoda u vozačkom iskustvu. Ovakav model bi mogao biti od koristi kada se želi ispitati sklonost ka nezgodama, a da pri tome nisu dostupne informacije o vozačkom iskustvu, učestvovanju u saobraćajnim nezgodama, itd. Potencijalna primena ovog modela mogla bi biti višestruka, npr. kao deo testiranja prilikom selekcije profesionalnih vozača. Ulazne varijable sistema odnose se na skorove postignute na instrumentima za procenu ličnosti: BIS-11 upitnik za procenu impulsivnosti, ADBQ upitnik za procenu agresivnog ponašanja u vožnji, Manchester DAQ upitnik za procenu rizika u vožnji, kao i upitnik za samoprocenu sopstvenih vozačkih sposobnosti. Izlazna varijabla u modelu odnosi se na broj nezgoda koji je doživeo ispitanik, tj. procenu sklonosti ka učestvovanju u saobraćajnim nezgodama. Kako se prilikom primene inventara za procenu ličnosti i specifičnih oblika ponašanja neminovno očekuje izvesna doza socijano poželjnih odgovora, a sa druge strane, predikcija saobraćajnih nezgoda predstavlja složen zadatak na koji mogu uticati brojne okolnosti, kao vrlo pogodan metod za formiranje opisanog modela predložena je primena fazi logika, tj. uvođenje fazi logičkog sistema.

Кључне речи:
Saobraćajne nezgode, procena ličnosti, ponašanje vozača, fazi logički sistem

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
16.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab