VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈЕ СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ ВОЗАЧИ СТАРОСТИ ДО 30 ГОДИНА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА ОБУКЕ

Аутори:
1. Милија Радовић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mira Bera, Zavod za obrazovanej odraslih, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
У раду је извршена анализа саобраћајних незгода које су проузроковали возачи до 30 година старости. Подаци о саобраћајним незгодама узети су из вјештачења обављених за потребе Тужилаштава у Републици Српској. За анализу су узети подаци о врсти незгоде, узроку незгоде, пропустима возача, психофизичко стање возача (алкохолисаност), доба дана, те да ли је возач посједовао возачку дозволу. Циљ рада јесте да се на основу утврђених узрока настанка саобраћајних незгода и најчешћих пропуста возача идентификују потенцијални недостаци у обуци кандидата за возаче и предложе мјере за унапређење процеса обуке.

Кључне речи:
саобраћајна незгода, млади возачи, обука: унапређење

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
16.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab