VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Analiza uticaja tehničke ispravnosti i starosne srukture vozila na bezbjednost saobraćaja

Аутори:
1. Veselinka Jovičić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Brz razvoj motornih i priključnih vozila, sve veći broj vozila na putevima, kao i sve veće brzine kretanja vozila uslovljavaju aktivno bavljenje problemom bezbjednosti vozila u saobraćaju. Prosječna starost vozila na putevima BiH iznosi oko 17 godina što problemu bezbjednosti daje dodatni značaj. Za uređaje na motornom vozilu, koji svojom neispravnošću najviše ugrožavaju bezbjednu vožnju, propisani su minimalni tehnički normativi koje oni moraju da ispunjavaju. To se prije svega odnosi na vitalne dijelove i uređaje i to za zaustavljanje, upravljanje, pneumatike, osvjetljavanje puta i svjetlosnu signalizaciju, izduvne gasove, buku, davanje zvučnih signala, omogućavanje normalne vidljivosti, kretanje vozila unazad i ostale uređaje i dijelove vozila. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je ljudski faktor, međutim nikako ne smijemo zanemariti faktor tehničke neispravnosti vozila. U ovom radu analizirani su osnovni elementi bezbjednosti vozila u saobraćaju i njihov uticaj na nastanak saobraćajne nezgode.

Кључне речи:
vozilo, bezbjednost, tehnicka ispravnost, starosna struktura

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
11.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab