VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Неки ефекти примене техничких средстава за успоравање саобраћаја -

Аутори:
1. Илија Неден Димитриу, Serbia
2. Јована Петровић, Serbia


Апстракт:
Пре 25 година, од стране једног аутора рада, спроведено је истраживање о ефектима примене тзв. „лежећих полицајаца“ на две локације у Београду. Тадашњи резултати могли су се користити као водич у извођењу ових елемената саобраћајне опреме пута. Данас, када су техничка средства за успоравање саобраћаја у примени на улицама и путевима широм Србије, поставља се питање да ли постоје промене у понашању возача - препознавање и прелазак преко ове препреке на истим локацијама. Међутим, на једној локацији је уклоњена препрека, па је истраживање спроведено на другој локацији на начин да су мерене брзине у прилазу препреци и брзине прелазака преко саме препреке. У овом раду је приказана упоредна анализа резултата добијених из првог и другог истраживања. У закључку, аутори предлажу унапређење ове мере увођењем електронских уређаја за мерење брзине и обавештавање корисника.

Кључне речи:
саобраћајна опрема,понашање возача,мерење брзина

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
11.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab