VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА И КОРИШЋЕЊА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ У 2017. ГОДИНИ

Аутори:
1. Ивана Станић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Радивоје Трифуновић, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Срђан Тошић, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
5. Нина Васиљевић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Употреба сигурносног појаса у возилу представља једну од мера спречавања настанка тешких телесних или смртних повреда код учесника у саобраћају. У случају да дође до саобраћајне незгоде сигурносни појас ће смањити могућност настанка смртних повреда за 50% на предњим седиштима, а за чак 75% на задњим седиштима. Поред сигурносног појаса, јако важан индикатор безбедности саобраћаја је употреба мобилног телефона. Мобилни телефон представља уређај који возачима одвлачи пажњу и омета их у вожњи. У оквиру овог рада биће анализирано стање безбедности саобраћаја на територији општине Соколац на основу ова два индикатора. Такође, у оквиру рада ће се квантификовати ефекти кампање спроведене у мају у Републици Српској која се односила на употребу сигурносног појаса.

Кључне речи:
Сигурносни појас,мобилни телефон,Соколац,Зворник,безбедност саобраћаја

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
11.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab