VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ANALIZA KORIŠĆENJA PJEŠAČKIH PASARELA U GRADU BANJALUCI

Аутори:
1. Милан Милинковић, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Стефан Јанковић, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Djordje Kremenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Svjedoci smo čestih saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju pješaci u Banjaluci, pogotovo na mjestima na kojima bi pješaci trebali da koriste pješačke pasarele za prelazak preko kolovoza. Prilikom korišćenja pješačkih pasarela pješacima je omogućen bezbjedniji prelazak kolovoza, međutim sa tim je povećano vrijeme putovanja pješaka. Zbog većeg utrošenog vremena na takav prelazak znatan broj pješaka ne koristi pješačke pasarele nego pretrčavaju kolovoz. U ovom radu je predstavljena analiza korišćenja pješačkih pasarela u gradu Banjaluci. Cilj ovog rada je predstavljanje problema nekorišćenja pješačkih pasarela i predstavljanje rješenja za njihovo povećano korišćenje.

Кључне речи:
pješaci, pješačke pasarele, saobraćajne nezgode

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
11.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab