VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Izmenjiva saobraćajna signalizacija kao faktor bezbednosti saobraćaja

Аутори:
1. Strahinja Marjanović, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Serbia
2. Дејан Радивојев, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Serbia


Апстракт:
Saobraćajne površine su mesta na kojima se istovremeno javlja veliki broj korisnika, dok su saobraćajni čvorovi mesta na kojima se ukrštaju dva ili više putna pravca. Kako bi se povećala bezbednost i smanjile konfliktne situacije, potrebno je primeniti regulativne mere, one koje su najpogodnije na tom mestu. Regulisanje vertikalnom signalizacijom, jednom od regulativnih mera, omogućeni su poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja na saobraćajnim čvorovima na kojima dolazi do zastoja i ozbiljnijeg pogoršanja bezbednosti saobraćaja. Osim postavljene vertikalne signalizacije, na pojedinim mestima postavlja se vertikalna singnalizacija sa izmenjivim saobraćajnim znacima. Razlog postavljanja ovakve vertikalne signalizacije je upravljanje saobraćajem i sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda na pojedinim mestima. Saobraćajni znaci se prilagođavaju saobraćajnoj situaciji u datom trenutku i pravovremenom promenom određenog saobraćajnog znaka svaki vozač dobija u datom trenutku adekvatno obaveštenje o saobraćajnoj situaciji na koju nailazi. U našem regionu, korišćenje izmenjive saobraćajne signalizacije je na veoma niskom nivou. Za razliku od regiona, u razvijenim evropskim zemljama, izmenjiva saobraćajna signalizacija se se koristi za upravljanje bezbednošću saobraćaja i sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda.

Кључне речи:
bezbednost saobraćaja, vertikalna signalizacija, izmenjiva saobraćajna signalizacija, upravljanje bezbednošću saobraćaja

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
07.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab