VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Rezultati projekta

Аутори:
1. Дејан Радивојев, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Serbia
2. Strahinja Marjanović, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Serbia


Апстракт:
Godišnje u svetu od posledica saobraćajnih nezgoda strada oko milion ljudi širom sveta, dok u Srbiji oko 650 ljudi izgubi život u saobraćajnim nezgodama. Zbog toga je veoma značajno mladima, koji spadaju u rizičnu grupu učesnika u saobraćaju (pogotovo mladi vozači), pravovremeno skrenuti pažnju na saobraćajne nezgode koje nastaju kao posledica ne poštovanjem uvedenih propisa u saobraćaju. Ovaj projekat sproveden je u tri srednje škole na teritoriji grada Pančeva a ciljna grupa ovog projekta bili su učenici završne godine srednje škole. Projekat je izveden u vidu edukativnih predavanja i pokaznih vežbi simulacijom pijanstva, umora i korišćenje narkotika. U sklopu projekta sprovedeno je istraživanje - anketa, uz pomoć koje smo došli do rezultata koji su prikazani u ovom radu.

Кључне речи:
bezbednost saobraćaja, bezbedniji učesnici, mladu, rizična grupa učesnika

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
07.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab