VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Кофеински напици као мера за отклањање умора код возача

Аутори:
1. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
У последњој деценији забележен је пораст у конзумирању енергетских напитака и кофеина. Eнергетске напитке најчешће конзумирају млади (18-25 година), док код старијих тај проценат знатно опада. Мале дозе кофеина производе позитивне ефекте на време реакције, перформансе и расположење, док велика количина производи негативан утицај на организам код возача, а самим тим утиче и на безбедност саобраћаја. Међутим, управо су енергетски напици и кафе једна од најчешћих мера коју користе возачи за отклањање умора у току вожње. Циљ овог рада је да се утврди значај ове мере за ефикасно отклањање умора код возача. Поред тога, циљ је да се утврди да ли старост и пол возача утичу на ефикасност примене ове мере за отклањање умора.

Кључне речи:
умор, безбедност саобраћаја, кофеински напици, енергетски напици

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
01.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab