VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Sistem sankcija za saobraćajne prekršaje u Republici Srbiji

Аутори:
1. Dragan Jovašević, Serbia
2. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marina M. Simovic, Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Kršenjem propisa pojedinih učesnika u javnom saobraćaju na putevima mogu da se ostvare tri vrste zabranjenih, protivpravnih i kažnjivih ponašanja koja ulaze u pojam saobraćajne delinkvencije. To su: a) krivična djela kao najopasniji oblici povrede i ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja, b) privredni prestupi i c) prekršaji fizičkih i pravnih lica. Budući da su u životu saobraćajni prekršaji najbrojniji oblici i vidovi ispoljavanja saobraćajne delinkvencije, od posebnog značaja je sistem sankcija koje nadležni prekršajni sudovi izriču učiniocima ove vrste delikata. S obzirom na to da se na strani učinilaca saobraćajnih prekršaja mogu javiti pored fizičkih lica, preduzetnici i pravna lica, u ovom radu se analiziraju pojam, elementi, vrste, svrha i karakteristike sankcija za saobraćajne prekršaje koje predviđa pozitivno pravo u Republici Srbiji.

Кључне речи:
javni saobraćaj, kršenje propisa, prekršaji, sankcije, odgovornost

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
30.05.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab