VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Primjena krivičnih sankcija za saobraćajna krivična djela u Republici Srbiji

Аутори:
1. Miodrag Simović, Ustavni sud BiH, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Saobraćajna krivična djela ili krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja predstavljaju najznačajniji, najteži i najopasniji oblik saobraćajne delinkvencije u vidu povrede ili uzrgrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja kršenjem saobraćajnih propisa. Time se ugrožava bezbjednost javnog saobraćaja i istovremeno stvara konkretna opasnost za život i tijelo ljudi - učesnika u javnom saobraćaju, odnosno njihovu imovinu velikog obima. Prema učiniocima saobraćajnih krivičnih djela Krivični zakonik Republike Srbije propisuje specifične vrste krivičnih sankcija. Iako su kazne zatvora najčešće propisivane vrste krivičnih sankcija za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, ipak poseban i specifičan značaj i izuzetno specijalno-preventivno dejstvo imaju dvije vrste krivičnih sankcija. To su: a) kazna u vidu ouzimanja vozačke dozvole i b) mjera bezbjednosti pod nazivom zabrana upravljanja motornim vozilom. O primjeni ove dvije vrste krivičnih sankcija u teorijskom i praktičnom smislu u Republici Srbiji govori se u ovom radu.

Кључне речи:
javni saobraćaj, bezbjednost, kršenje, krivično djelo, kazna

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
30.05.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab