V Међународна конференција ''Безбједност саобраћаја у локалној заједници''


27 - 28.10.2016.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 27.6.2016.
Обавјештење о прихватању апстракта 4.7.2016.
Рок за достављање радова 21.8.2016.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 30.9.2016.
Рок за пријаву учешћа 26.10.2016.
Конференција 27 - 28.10.2016.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab