VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

dr Dusan Jankovic

79201 Prijedor
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Датум рођења: 08.03.1950. год.
Е-пошта: djankovicpd@gmail.com

Радови на систему eKonferencije.com


Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab