https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Аутори

Укупно: 23

Фото Име и презиме Установа Држава

Ведран Вукшић

Центар за безбедност саобраћаја Beograd, Serbia

Владан Тубић

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia

Далибор Пешић

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia

Драган Обрадовић

Виши суд у Ваљеву Valjevo, Serbia

Драган Тарановић

Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins Kragujevac, Serbia

Крсто Липовац

Криминалистичо-полицијска академија Земун Цара Душана 196 Beograd, Serbia

Марко Маслаћ

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8 Kragujevac, Serbia

Мијаиловић Радомир

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia

Миљан Лазаревић

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia

Ненад Милутиновић

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8 Kragujevac, Serbia

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10