Аутори

Укупно: 138

Фото Име и презиме Установа Држава Радови
Filip Filipovic Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia Радови
Goran Bejatović BUKEFALDOO Gacko Gacko, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Gordana Calić Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стефана 2, Београд Beograd, Serbia Радови
Halid Sinanovic Gradačac, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina Радови
Ivanka Vusić Ministarstvo unutarnjih poslova Koprivnica, Croatia Радови
Jelena Milošević Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије Beograd, Serbia Радови
Lena Topić Arambašić Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Ljiljana Slijepčević Opština Stanari Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Ljubo Glamočić Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Maja Tešić Visoka medicinska škola zdravstava, Doboj Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab