Sistem sankcija za saobraćajne prekršaje u Republici Srbiji

1. Dragan Jovašević, Serbia
2. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marina M. Simovic, Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Kršenjem propisa pojedinih učesnika u javnom saobraćaju na putevima mogu da se ostvare tri vrste zabranjenih, protivpravnih i kažnjivih ponašanja koja ulaze u pojam saobraćajne delinkvencije. To su: a) krivična djela kao najopasniji oblici povrede i ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja, b) privredni prestupi i c) prekršaji fizičkih i pravnih lica. Budući da su u životu saobraćajni prekršaji najbrojniji oblici i vidovi ispoljavanja saobraćajne delinkvencije, od posebnog značaja je sistem sankcija koje nadležni prekršajni sudovi izriču učiniocima ove vrste delikata. S obzirom na to da se na strani učinilaca saobraćajnih prekršaja mogu javiti pored fizičkih lica, preduzetnici i pravna lica, u ovom radu se analiziraju pojam, elementi, vrste, svrha i karakteristike sankcija za saobraćajne prekršaje koje predviđa pozitivno pravo u Republici Srbiji.

Кључне речи: javni saobraćaj; kršenje propisa; prekršaji; sankcije; odgovornost

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 30.05.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (682.63 KB)
Датотека уз рад  (14.01 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове