SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA ZA UČINIOCE

1. Vladimir Simović, KC Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marina Simović, Sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apei, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Prof. dr Dragan Jovašević,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

prof. dr Milena Simović,
zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci

Doc. dr Marina M. Simović,
sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci

U cilju obezbjeđenja uslova za nesmetano odvijanje javnog saobraćaja od nesavjesnih pojedinaca, sva savremena krivična zakonodavstva predviđaju različita protivpravna, nedozvoljena ponašanja koja su u Republici Srbiji propisana kao saobraćajni prekršaji, saobraćajni privredni prestupi ili saobraćajna krivična dela. Saobraćajna krivična djela predstavljaju najteže oblike i vidove ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja za čije su učinioce u Republici Srbiji propisane različite vrste i mjere krivičnih sankcija: kazne i mjere bezbjednosti specifičnog karaktera o čijim karakteristikama se govori u ovom radu.
Ključne riječi: krivično djelo, javni saobraćaj, ugrožavanje, odgovornost, kazna, mjere bezbjednosti.


Кључне речи: krivično djelo; javni saobraćaj; ugrožavanje; odgovornost; kazna; mjere bezbjednosti.

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 18.05.2015.

IV конференција о безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
165 - 169


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове