Висока школа модерног бизниса Београд


Beograd, Serbia

00 381 11 412 66 00
info@mbs.edu.rs
mbs.edu.rs

Истраживачи
Висока школа модерног бизниса-установа високог образовања у рангу факултета-основана је са намером да створи подстицајни амбијент у којем ће студенти, уз савремене техничко-технолошке и образовне услове, стицати кључна знања и компетенције неопходне за вођење бизниса. У оквиру Високе школе модерног бизниса реализују се следећи акредитовани студијски програми: Менаџмент у савременом бизнису – основне академске студије Менаџмент у услужном бизнису – дипломске академске студије (мастер). У складу са својим називом, Висока школа модерног бизниса оспособљава студенте да постану модерни академски менаџери, који не само да се прилагођавају константним и динамичким променана у окружењу, већ и сами покрећу иновације и промене. Циљ наставних процеса је да студенти стекну способности и знања потребна за доношење квалитетних одлука, које ће њиховој организацији обезбедити конкурентност на тржишту, али, истовремено, и савесних одлука, које ће бити у складу са друштвеном одговорношћу. Студијски програми основних и дипломских академских студија (мастера) су конципирани по узору на актуелне европске стандарде у високошколском образовању. На тај начин студенти су у могућности да упореде своје квалификације са квалификацијама студената из других европских земаља, као и да наставе студије на сличним високообразовним институцијама у Европи. Концепт наставе на Високој школи модерног бизниса је интерактиван, динамичан и иновативан. Предавања, вежбе и семинари су засновани на студијама случаја, дискусијама у току предавања и визуелним презентацијама.

Мапа

Гео координате: 44.8152455 - 20.4203224


Претражи огранизаторе