12. Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike (DEMI 2015)
ДЕМИ 2017
Бања Лука
26 - 27 мај 2017

Локације догађаја

Фото Назив Типови догађаја Локација
Ресторан Стара Ада Свечана вечера
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци Мјесто одржавања