Радови

Кључне речи: adsorpcija

Укупно: 15

IDНазивКонференција
4746ISPITIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA ZEOLITA TIPA HEU
Slavica Sladojević, Дарко Бодрожа, Jelena Penavin-Škundrić, Зорица Леви, Dragica Lazić, Gordana Ostojic
XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
4640UTICAJ MODIFIKACIJE NA ADSORPCIONE OSOBINE MORDENITA
Jelena Penavin-Škundrić, Зорица Леви, Slavica Sladojević, Rada Petrovic, Дарко Бодрожа
XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
4501ANALIZA MIKROPOROZNE STRUKTURE ZSM-5 KATALIZATORA ADSORPCIJOM AZOTA NA 77 K
Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Зорица Леви, Dragica Lazić, Дарко Бодрожа
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
4475УТИЦАЈ МОДИФИКАЦИЈЕ НА АДСОРПЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЗЕОЛИТА 4А
Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrovic
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
4466 УТИЦАЈ ВРСТЕ ПРОЦЕСНОГ РАСТВОРА НА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕОЛИТА ТИПА 4А
Јелена Ђурђић, Младен Јанковић, Zoran Obrenovic, Vladimir Damjanovic, Жељко Остојић
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
3987KATALITIČKA DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA H-FORMAMA MORDENITA I ZSM-5 ZEOLITA
Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Nedeljko Cegar
Contemporary Materials 2015 - Савремени Материјали
3802МОГУЋНОСТ УКЛАЊАЊА БАКРА ИЗ ОТПАДНИХ ВОДА ПОМОЋУ ТУФА И ЊЕГОВИХ МОДИФИКОВАНИХ ФОРМИ
Jelena Penavin-Škundrić, Зорица Леви, Дарко Бодрожа, Милица Лолић
Contemporary Materials 2015 - Савремени Материјали
2320Adsorpcija amonijum jona na prirodnom zeolitnom tufu i na fožasitu opisana Dubinjinovom teorijom
Jelena Penavin-Škundrić
Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali
2312HIDROGELI NA BAZI POLIAKRILNE KISELINE U SVRHU SMANJENJA BIOADSORPCIJE NA SILIKONSKIM KONTAKTNIM LEĆAMA
Zahida Ademović
Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali
2299Niskotemperaturna adsorpcija azota na klinoptilolitu
Jelena Penavin-Škundrić
Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

  1. 1
  2. 2
  3. >>

Назад

Претражи радове