Prof. dr Nikola Mićić


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina

Пошаљи приватну поруку

Want to organize meeting with this participant?


Библиографски подаци

Поље истраживања:

Уже научне области: Хортикултура (воћарство); Биометрика.


Предмети:

I циклус: Основе биометрике, Системи гајења воћака, Сорте и подлоге, Медитеранско воћарство.

II циклус: Биометрика, Методологија научно-истраживачког рада, Пројектовање система воћњака.

III циклус: Мултиваријациона биометрика, Моделирање раста и развоја хортикулурних биљака, Контрола родности пољопривредних биљака, 

 

Обрaзовaње/стручнa спремa:

 • Година дипломирања и назив високошколске установе: 1978., Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Година магистрирања и назив високошколске установе: 1988., Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Година докторирања и назив високошколске установе: 1993., Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду


Преглед избора у звања по годинама избора (академско звање, институција и година избора):

 • Aсистент, Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву, 1980.
 • Виши асистент, Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву, 1988.
 • Научни сарадник, Институт за пољопривредна истраживања “Србија”, Центар за воћарство и виноградарство у Чачку, 1995.
 • Виши научни сарадник, Институт за пољопривредна истраживања “Србија”, Центар за воћарство и виноградарство у Чачку, 1998.
 • Доцент, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци, 1994.
 • Ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини, 1994.
 • Ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци, 1997.
 • Редовни професор, Универзитет у Бањалуци, 2002

Остали подаци:

others

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa:

 • Члан Сената Универзитета у Бањалуци (2012. - 2016.);
 • Члан Управног одбора Универзитета у Бањалуци (2008. - 2012.)
 • Члан Савјета Универзитета у Бањалуци у два мандата (2002.-2006.) и замјеник предсједника Савјета (2004.-2006.)
 • Члан Савјета Пољопривредног факултета (2002.-2003.)
 • Декан Пољопривредног факултета у три мандата (2003., 2005. и 2007. године)
 • Продекан за наставу на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци (2002 - 2003)
 • Продекан за научноистраживачки рад на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањалуци (1999 - 2001)
 • Директор Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци (2009. - 2011.)
 • Руководилац студијског програма Биљна производња (2009. - 2013.)
 • Шеф Катедре за биометрику, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци (2012.-2016.)
 • Шеф Катедре за оплемењивање и генетику биљака, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци (2009.-2012.)
 • Руководилац постдипломских студија Пољопривредног факултета Универзитеа у Бањалуци (1999.-2003.)

Датум измјене: 15.03.2014.Nikola Mićić

Претражи ауторе