II научно-стручна конференција БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ


31 - 1.11.2013.

Република Српска је у протекле двије године направила значајне кораке на изградњи система управљања безбједношћу саобраћаја. Донешен је Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, реализован је пројекат Свјетске банке „Јачање стања и сис

У организацији Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Агенције за безбједност саобраћаја, под покровитељством Савјета за безбједност сапбраћаја Републике Српске, у Бања Луци 31. октобра и 01. новембра одржан је II Стручни семинар „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“.

 

У раду Семинара учествовало је преко 160 стручњака из области безбједности саобраћаја,представника јединица локалне самоуправе и представника субјеката безбједности саобраћаја из Републике Српске и региона.

 

На Семинару:

 

Представљена су 32 рада чији су аутори стручњаци из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Македоније, Њемачке и Црне Горе,

 

Објављен је Зборник радова у штампаном и електронском издању са 32 рада,

 

Додијељене су по први пут плакете најбољим јединицама локалне самоуправе за рад и постигнуте резултате у безбједности саобраћаја:

               1) Град Бања Лука – златна плакета и пехар,

               2) Општина Градишка – сребрна плакета,

               3) Општина Зворник – бронзана плакета.

 

Посебан интерес изазвало је представљање праксе у рехабилитацији ризичних возача у Њемачкој,

 

Уручене лиценце првим провјеривачима безбједности путева и ревизорима пројеката путева у Републици Српској,

 

Посебан допринос квалитету скупа дали су Агенција за безбједност саобраћаја Републике Србије и Саобраћајни факултет из Београда.

 

ЗАКЉУЧЦИ:

 

1. Да Савет за безбједност саобраћаја Републике Српске формира радну групу која ће детаљносагледати проблеме примјене прописа и припремити приједлог измјене и допуне закона и других прописа који уређују област безбједности саобраћаја, као и других системских закона који дјелују на ову област, које ће након разматрања Савјет прослиједити према Влади Републике Српске.

 

2. Да Савјет за безбједности саобраћаја припреми конкретне приједлоге измјена прописа из области безбједности сапбраћаја, али и других системских прописа, у циљу стварања одрживог система финансирања безбједности саобраћаја на свим нивоима.

 

3. Да Агенција за безбједност саобраћаја, у сарадњи са другим субјектима, успостави процес сталног стручног усавршавања професионалаца у безбједности саобраћаја, иницирајући и пратећи прописе којима се субјекти обавезују на континуирано стручно усавршавање у циљу квалитетнијег обављања повјерених задатака.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab