ИЗЛОЖЕНОСТ ВОЗАЧА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАРОСТИ ВОЗИЛА

1. Душан Граовац, Serbia
2. Младен Савић, Serbia
3. Владимир Арсић, Serbia

Важна фаза у оцењивању нивоа безбедности саобраћаја јесте оцењивање постојећег стања ризика и изложености. Ова два фактора су у веома уско повезана, наиме, да би се одредио ризик, неопходно је познавати одређену меру изложености. Поред броја становника и броја регистрованих возила, једна од основних мера изложености која се користи у прорачуну ризика, јесте и пређена километража возила. У односу на претходне две мере изложености, пређена километража се издваја пре свега због отежане измерљивости и недоступности података, односно непостојању ефикасне методологије за прикупљање таквих података. Поред методологије,
односно начинa прикупљања података о изложености, а у овом случају пређеноj километражи путничких аутомобила, у раду je приказана корелативна веза између пређене километраже и старости путничких аутомобила. Такође, у раду је приказана дескриптивна статистика о пређеној километражи путничких аутомобила. У периоду од априла до маја месеца 2019. године, за потребе овог рада, прикупљен је узорак са подацима о пређеној километражи возила. Узорак је прикупљен на основу података добијених од стране фирми које се баве делатностима вршења техничког прегледа возила. Резултати овог рада указују да возачи старијих возила бивају мање изложени у односу на возаче новијих возила.

Кључне речи: Безбедност саобраћаја; ризик; http://bslz.ekonferencije.com/sr/kljucne-rijeci; ризик; изложеност; пређена километража возила

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 16.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1,010.42 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове