КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ ДИОНИЦА

1. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragan Jovanović, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду::Трг Доситеја Обрадовића 6, Serbia
3. Милош Пљакић, Serbia
4. Марија Ђорђевић, Serbia
5. Саша Јаснић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Преглед и анализа путне мреже је први корак у процесу побољшавања безбједности одређене дионице пута. Производ прегледа и анализе путне мреже мреже је листа дионица које су рангиране према опасности коју производе. У раду је извршена компарација традиционалних метода за идентификовање опасних дионица (метода фреквенције саобраћајних незгода и метода стопе саобраћајних незгода) и емпиријске Бајесове методе. Резултати спроведених тестова су показали да ЕБ метода надмашује традиционалне методе идентификације опасних деоница. Резултати истраживања ће помоћи управљачу пута да изабере најадекватнији метод за идентификацију и рангирање опасних дионица, како би ресурсе за побољшање безбједности саобраћаја инвестирали што ефектније и рационалније.

Кључне речи: безбједност саобраћаја; путеви IБ реда; идентификација опасних деоница

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 16.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1.23 MB)


Остали радови са конференције


Претражи радове